Eolas Covid-19

Eolas covid-19 agus na bearta sláinte poiblí sna leabharlanna

Eolas Covid-19

coronavirus_image_350x124

Fáilte ar ais! Cuirimid fáilte roimh léitheoirí ar ais istigh sna leabharlanna le haghaidh iasachta. Is féidir le gach pátrún 12 earra a thógaint amach. Tá sé éigeantach clúdach aghaidhe a chaitheamh sna lebharlanna.

Iarrtar ort gan aon rud a thógaint ar iasacht ón leabharlann má tá siomptóm de Covid-19 agat féin nó ag duine i do theaghlach. Má tá tú tar éis earraí a thógaint ar iasacht agus má thagann aon siomptóm ortsa nó ar dhuine i do theach ina dhiaidh sin, iarrtar ort gan do earraí a thabhairt ar ais le do thoil go dtí go bhfuil tú tar éis 14 lá a chaitheamh ar leithlis agus go bhfuil tú gan fiabhras ar feadh 5 lá. Is féidir leat do earraí a athnuachan ar an bhfón nó ar-líne.

Tá Leabharlann na Blárna oscailte. Tá uimhreacha uasta i bhfeidhm - beirt, nó teaghlach amháin.

Tá an Leabharlann Tagartha agus an Leabharlann Staire Áitiúla oscailte.  Níl nuachtáin leathanaigh scaoilte ar fáil.

Tá tob-leabharlann na Dúglaise dúnta.

Tá uair tosaíochta do dhaoine aosta agus do dhaoine leochaileacha idir 10 agus 11 ar maidin. Ní féidir le páistí atá 12 mbliana d’aois nó faoi bhun fanacht gan maoirseacht sa leabharlann. Le do thoil, lean na bealaí treoraithe agus na h-uimhreacha uasta. Le do thoil, fan amach ó dhaoine eile. Le do thoil, díghalraigh do lámha, agus cuir clúdach i bhfeidhm má bhíonn tú ag casacht.

Tá uimhreacha uasta i bhfeidhm, le do thoil déan cuairt tapa.

Níl na seirbhísí seo a leanas ar fáil fós de bharr rialacha slántachais agus faid shóisialta:

  • nuachtáin agus irisleabhair
  • spásanna léitheoireachta agus staidéir (ach amháin sna Leabharlanna Tagartha agus Staire Áitiúla)
  • díolacháin nó bronntanaisí
  • clubanna, imeachtaí, seomraí cruinnithe

Taimíd ag súil go mbeidh na seirbhísí sin ar fáil i gcéim níos déanaí.

home_footer