Eolas Covid-19

Eolas covid-19 agus na bearta sláinte poiblí sna leabharlanna

Eolas Covid-19

coronavirus_image_350x124

Fáilte ar ais! Cuirimid fáilte roimh léitheoirí ar ais istigh sna leabharlanna le haghaidh iasachta.

Níl ach seirbhís Fón, Bailiú, Filleadh ar fail i Leabharlann na Blárna de bharr rialacha slántachais agus faid shóisialta.

Le do thoil, tabhair faoi deara go bhfuil an Leabharlann Tagartha agus an Leabharlann Staire Áitiúla fós ag soláthar seirbhís ar an bhfón agus trén ríomhphost amháin. Tá tob-leabharlann na Dúglaise dúnta.

Is féidir le gach pátrún 12 earra a thógaint amach.

Tá uair tosaíochta do dhaoine aosta agus do dhaoine leochaileacha idir 10 agus 11 ar maidin.

Níl na seirbhísí seo a leanas ar fáil fós de bharr rialacha slántachais agus faid shóisialta:

  • ríomhairí poiblí
  • fótacóipeáil
  • priontáil
  • nuachtáin agus irisleabhair
  • spásanna léitheoireachta agus staidéir
  • áirithintí, díolacháin ná bronntanaisí
  • clubanna, imeachtaí, seomraí cruinnithe

Taimíd ag súil go mbeidh na seirbhísí sin ar fáil i gcéim níos déanaí.

Ní féidir le páistí atá 12 mbliana d’aois nó faoi bhun fanacht gan maoirseacht sa leabharlann. Cuirfear earraí fillte ar choraintín ar feadh 72 uair an chloig. Le do thoil, lean na bealaí treoraithe agus na h-uimhreacha uasta. Le do thoil, fan amach ó dhaoine eile. Le do thoil, díghalraigh do lámha, agus cuir clúdach i bhfeidhm má bhíonn tú ag casacht.

Moltar clúdach aghaidhe a chaitheamh. Tá uimhreacha uasta i bhfeidhm, le do thoil déan cuairt tapa.

Iarrtar ort gan aon rud a thógaint ar iasacht ón leabharlann má tá siomptóm de Covid-19 agat féin nó ag duine i do theaghlach. Má tá tú tar éis earraí a thógaint ar iasacht agus má thagann aon siomptóm ortsa nó ar dhuine i do theach ina dhiaidh sin, iarrtar ort gan do earraí a thabhairt ar ais le do thoil go dtí go bhfuil tú tar éis 14 lá a chaitheamh ar leithlis agus go bhfuil tú gan fiabhras ar feadh 5 lá. Is féidir leat do earraí a athnuachan ar an bhfón nó ar-líne.

Tá súil againn go bhfeicfimid sula i bhfad tú, óir cad is leabharlann ann gan a léitheoirí. Slán.

home_footer