Eolas Covid-19

Eolas covid-19 agus na bearta sláinte poiblí sna leabharlanna

Eolas Covid-19

coronavirus_image_350x124

Fáilte ar ais! Cuirimid fáilte roimh léitheoirí ar ais istigh sna leabharlanna le haghaidh iasachta. Is féidir le gach pátrún 12 earra a thógaint amach. Is gá clúdaigh aghaidhe a chaitheamh sna lebharlanna. Tá tob-leabharlann na Dúglaise dúnta.

Iarrtar ort gan aon rud a thógaint ar iasacht ón leabharlann má tá siomptóm de Covid-19 agat féin nó ag duine i do theaghlach. Má tá tú tar éis earraí a thógaint ar iasacht agus má thagann aon siomptóm ortsa nó ar dhuine i do theach ina dhiaidh sin, iarrtar ort gan do earraí a thabhairt ar ais le do thoil go dtí go bhfuil tú tar éis 14 lá a chaitheamh ar leithlis agus go bhfuil tú gan fiabhras ar feadh 5 lá. Is féidir leat do earraí a athnuachan ar an bhfón nó ar-líne.

Tá uair tosaíochta do dhaoine aosta agus do dhaoine leochaileacha idir 10 agus 11 ar maidin. Ní féidir le páistí atá 12 mbliana d’aois nó faoi bhun fanacht gan maoirseacht sa leabharlann. Le do thoil, lean na bealaí treoraithe agus na h-uimhreacha uasta. Le do thoil, fan amach ó dhaoine eile. Le do thoil, díghalraigh do lámha, agus cuir clúdach i bhfeidhm má bhíonn tú ag casacht.

Tá uimhreacha uasta i bhfeidhm, le do thoil déan cuairt tapa.

Tá an Leabharlann Tagartha agus an Leabharlann Staire Áitiúla oscailte.  Níl nuachtáin leathanaigh scaoilte ar fáil. Tá spásanna staidéir le faid shóisialta ar fáil ach iad a chur in áirithe sna Ranna Tagartha agus Staidéar Áitiúil sa Leabharlann Chathrach ar feadh tréimhse nach mó ná 2 uair an chloig. Chun an spás a chur in áirithe, iarrtar ort siúl isteach. Iarrtar ar dhaoine a thagann isteach a sonraí teangmhála a chur ar fáil ionas gur féidir na daoine a bhí i dteangmháil leo a aimsiú. Caifear masc a chaitheamh fad is atá tú sa leabharlann.

Níl na seirbhísí seo a leanas ar fáil fós de bharr rialacha slántachais agus faid shóisialta:

  • nuachtáin agus irisleabhair
  • spásanna léitheoireachta agus staidéir (ach amháin sna Leabharlanna Tagartha agus Staire Áitiúla)
  • díolacháin nó bronntanaisí
  • clubanna, imeachtaí, seomraí cruinnithe

Taimíd ag súil go mbeidh na seirbhísí sin ar fáil i gcéim níos déanaí.

home_footer