My Account-Mo Chúntas

How to access your account.

Already a Cork City Libraries member? Here is where you can access your account. 

Not yet a Cork City Libraries member? Here is where you can join.

Please note: If you do join online, you must visit your local Cork City Libraries branch within three months to verify your membership and receive your library card.

An ball de Leabharlanna Cathrach Chorcaí tú cheana féin? Is féidir leat fáil a bheith agat ar do chúntas ar an leathanach seo.

Ní ball de Leabharlanna Cathrach Chorcaí tú fós? Is féidir leat ballraíocht a ghlacadh ar líne ag úsáid an leathanach seo.

Tabhair do d’aire: má ghlacann tú ballraíocht ar líne, caithfidh tú cuairt a thabhairt ar do bhrainse áitiúil de Leabharlanna Cathrach Chorcaí taobh istigh de trí mhí chun do bhallraíocht leabharlainne a dhearbhú agus chun do chárta leabharlainne a fháil.

home_footer