An Ghaeilge

Seirbhísí Gaeilge sna Leabharlanna

An Ghaeilge

Suíomh Gréasáin

Leathanaigh dátheangacha:

Naisc gaeilge chun idirbhearta cuntas ar líne:

Seirbhísí Gaeilge sna Leabharlanna

  • Cártaí ballraíochta
  • Leabhair Gaeilge 
  • Acmhainní Foghlama
  • Clubanna Gaeilge
  • Imeachtaí, agus Seachtain na Gaeilge san áireamh
  • Foghlaim an Ghaeilge saor in aisce le Mango


Aipeanna Aistriúchán

  • Browsealoud sa cheanntásc (ag teacht)
  • Google Translate sa bhunntásc

Foilseachán

perspectíocht éireannach

osuilleabhain_ocoigligh.pdf (size 914.4 KB)

Peirspeictíocht Éireannach ar Litríocht na hEorpa: Saothar Sheamuis Uí Choigligh, le Micheál Ó Súilleabháin.

Leabhar leictreonach. Leabharlanna Cathrach Chorcaí, 2013. Sraith Ócáideach (Leabharlanna Cathrach Chorcaí) ur. 4.

Gradam

Gradam Uí Chuanacháin 2018 le haghaidh na ceardlanna scríbhneoireachta Peann & Pár


Féach Freisin:

Comhairle Cathrach Chorcaí agus an Ghaeilge

Leabharlanna Éireann

home_footer