Contacts and Hours

Find contact information and opening hours for all our libraries here.

Contacts and Normal Opening Hours

Please note all our libraries are closed on Public Holidays and Saturday through to Monday of Bank Holiday Weekends.

Registered My Open Library Users can continue to use our My Open Library service during Public Holidays and Bank Holiday Weekends.

My Open Library is available at the Bishopstown Library, Blackpool Library, Douglas Library and Glanmire Library.

Please Note: There will be no access to Douglas Library's My Open Library service on Christmas day and other public holiday opening times may also vary.

City Library

City Library, 57 - 61 Grand Parade, Cork T12 NT99

 • Main Switchboard (021) 492 4900 
 • libraries@corkcity.ie
 • Monday to Saturday 10.00 am - 5.30 pm

Adult Lending

 • (021) 492 4909
 • lending_library@corkcity.ie
 • Monday to Saturday 10.00 am - 5.30 pm

Children's and Teens'

 • (021) 492 4903
 • childrens_library@corkcity.ie
 • Monday to Saturday 10.00 am - 5.30 pm

Rory Gallagher Music Library

 • (021) 492 4907
 • music_library@corkcity.ie
 • Monday to Saturday 10.00 am - 5.30 pm

Reference Library

 • (021) 492 4911
 • reference_library@corkcity.ie
 • Monday to Saturday 10.00 am - 5.30 pm

Local Studies

 • (021) 492 4914
 • local_studies@corkcity.ie
 • Monday to Saturday 10.00 am - 5.30 pm
Other Services

Interlibrary Loans

 • interlibrary@corkcity.ie

Website and Digitisation

 • elibrary@corkcity.ie

Local Libraries

Ballincollig Library, The Village Centre, Ballincollig, Cork  P31 H674

 • (021) 238 9797 or (021) 238 9798
 • ballincollig_library@corkcity.ie
 • Tuesday to Saturday 09.30 am - 5.30 pm

Bishopstown Library, Wilton, Cork T12 RR84

 • (021) 492 4950
 • bishopstown_library@corkcity.ie
 • Monday to Saturday 10.00 am - 5.30 pm
 • Open until 8.00 pm on Thursdays between September and June

Blackpool Library, Redforge Road, Blackpool, Cork T23 AP11

 • Adult: (021) 492 4933 
  blackpool_library@corkcity.ie
 • Children: (021) 492 4937 
  blackpool_kidslibrary@corkcity.ie
 • Tuesday to Saturday 10.00 am - 1.00 pm, 2.00 pm - 5.30 pm

Blarney Library, The Square, Blarney, Cork T23 AC97

 • (021) 238 9796
 • blarney_library@corkcity.ie
 • Tuesday to Saturday 10.00 am - 1.00 pm, 2.00 pm - 5.30 pm

Douglas Library

 • (021) 492 4932
 • douglas_library@corkcity.ie
 • Staffed Hours: Tuesday to Saturday 10.00 am - 5.30 pm
 • My Open Library Access is available to registered My Open Library members
  Monday to Sunday 8.00 am - 10.00 pm

Frank O'Connor Library (Mayfield),  Old Youghal Rd, Mayfield, Cork T23 E651

 • (021) 492 4935
 • mayfield_library@corkcity.ie
 • Tuesday to Saturday 10.00 am - 5.30 pm

Glanmire Library, Hazelwood Shopping Centre, Glanmire, Cork City T45 E033

 • (021) 238 9795
 • glanmire_library@corkcity.ie
 • Tuesday to Saturday 10.00 am – 5.30 pm

Hollyhill Library, Harbour View Road, Knocknaheeny, Cork T23 N250

 • (021) 492 4928
 • hollyhill_library@corkcity.ie
 • Tuesday to Saturday 10.00 am - 5.30 pm

Tory Top Library, Ballyphehane, Cork T12 WP57

 • (021) 492 4934
 • torytop_library@corkcity.ie
 • Tuesday to Saturday 10.00 am - 5.30 pm
 • Open until 8.00 pm on Tuesdays between September and June

Teagmhálaithe agus Uaireanta

Bíonn gach leabharlann dúnta Dé Sathrain go dtí Dé Luain ar Laethanta Saoire Poiblí agus Deireadh Seachtaine Saoire Bainc.

Is féidir le baill atá cláraithe le Mo Leabharlann Oscailte leanúint ar aghaidh ag tabhairt cuairt ar Leabharlann na Dúglaise ar laethanta saoire poiblí.

Ní bheidh fáil ar Mo Leabharlann Oscailte ar Lá Nollag, agus seans go n-athróidh na h-amanta oscailte chomh maith ar laethanta saoire poiblí eile.

An Leabharlann Cathrach

An Leabharlann Cathrach, 57-61 Sráid an Chapaill Bhuí, Corcaigh T12 NT99

 • Príomhuimhir (021) 492 4900 
 • libraries@corkcity.ie
 • Dé Luain - Dé Sathairn 10.00 rn - 5.30 in

Rannóg na nIasachtaí

 • (021) 492 4909
 • lending_library@corkcity.ie
 • Dé Luain - Dé Sathairn 10.00 rn - 5.30 in

Leanaí agus Déagóirí

 • (021) 492 4903
 • childrens_library@corkcity.ie
 • Dé Luain - Dé Sathairn 10.00 rn - 5.30 in

Leabharlann Cheoil Rory Gallagher

 • (021) 492 4907
 • music_library@corkcity.ie
 • Dé Luain - Dé Sathairn 10.00 rn - 5.30 in

Tagairt

 • (021) 492 4911
 • reference_library@corkcity.ie
 • Dé Máirt - Dé Sathairn 10.00 rn - 5.30 in

Léann Áitiúil

 • (021) 492 4914
 • local_studies@corkcity.ie
 • Dé Máirt - Dé Sathairn 10.00 rn - 5.30 in
Seirbhísí Eile

Iasacht Idirleabharlanna

 • interlibrary@corkcity.ie

Suíomh Gréasáin agus Digitiú

 • elibrary@corkcity.ie

Leabharlanna Áitiúla

Leabharlann Bhaile an Chollaigh, Ionad an tSráidbhaile, Baile an Chollaigh, Corcaigh P31 H674

 • (021) 238 9797 or (021) 238 9798
 • ballincollig_library@corkcity.ie
 • Dé Máirt - Dé Sathairn 09.30 rn - 5.30 in

Leabharlann Bhaile an Easpaig, Wilton, Corcaigh T12 RR84

 • (021) 492 4950
 • bishopstown_library@corkcity.ie
 • Dé Luain - Dé Sathairn 10.00 rn - 5.30 in
 • Oscailte Déardaoin go dtí 8.00 in idir Mí Mheán Fómhair agus Mí an Mheithimh

Leabharlann na Linne Duibhe, Bóthar na Ceárta Deirge, An Linn Dubh, Corcaigh T23 AP11

 • Aosaigh: (021) 492 4933 
  blackpool_library@corkcity.ie
 • Leanaí: (021) 492 4937 
  blackpool_kidslibrary@corkcity.ie
 • Dé Máirt - Dé Sathairn 10.00 rn - 1.00 in, 2.00 in - 5.30 in

Leabharlann na Blarnan, Monacnapa, An Bhlarna, Corcaigh T23 AC97

 • (021) 238 9796
 • blarney_library@corkcity.ie
 • Dé Máirt - Dé Sathairn 10.00 rn - 1.00 in, 2.00 in - 5.30 in

Leabharlann na Dúghlaise

 • (021) 492 4932
 • douglas_library@corkcity.ie
 • Uaireanta Cloig leis an bhfoireann | Dé Máirt - Dé Sathairn 10.00 rn - 5.30 in
 • Tá fáil ar Mo Leabharlann Oscailte do bhaill a chláraigh le haghaidh Mo Leabharlann Oscailte Dé Luain go dtí dé Domhnaigh, 8.00 r.n. – 10.00 i.n.

Leabharlann Frank O’Connor, Seanbhóthar Eochaille, Baile na mBocht, Corcaigh T23 E651

 • (021) 492 4935
 • mayfield_library@corkcity.ie
 • Dé Máirt - Dé Sathairn 10.00 rn - 5.30 in

Leabharlann Ghleann Maghair, Siopalann na Collchoille, Gleann Maghair, Corcaigh T45 E033

 • (021) 238 9795
 • glanmire_library@corkcity.ie
 • Dé Máirt - Dé Sathairn 10.00 rn – 5.30 in

Leabharlann Chnoc an Chuilinn, Bóthar Radharc an Chuain, Cnoc na hAoine, Corcaigh T23 N250

 • (021) 492 4928
 • hollyhill_library@corkcity.ie
 • Dé Máirt - Dé Sathairn 10.00 rn - 5.30 in

Leabharlann na mBuaircíní, Baile Féitheán, Corcaigh T12 WP57

 • (021) 492 4934
 • torytop_library@corkcity.ie
 • Dé Máirt - Dé Sathairn 10.00 rn - 5.30 in
 • Oscailte Dé Luain go dtí 8.00 in idir Mí Mheán Fómhair agus Mí an Mheithimh

home_footer