My Account-Mo Chúntas

Already a Cork City Libraries member? Here is where you can access your account. 

Not yet a Cork City Libraries member? Here is where you can join.

Children and young people under the age of eighteen years must get the permission of a parent or guardian to join the library. Parents/guardians are responsible for their children in the library, their children’s selections and use of library materials and services, including access to the Internet.

Please note: If you do join online, you must visit your local Cork City Libraries branch within one month to verify your membership and receive your library card.

An ball de Leabharlanna Cathrach Chorcaí tú cheana féin? Is féidir leat fáil a bheith agat ar do chúntas ar an leathanach seo.

Ní ball de Leabharlanna Cathrach Chorcaí tú fós? Is féidir leat ballraíocht a ghlacadh ar líne ag úsáid an leathanach seo.

Ní mór do leanaí agus daoine óga faoi ocht mbliana déag d’aois cead a fháil ó thuismitheoir nó ó chaomhnóir acu chun ballraíocht a ghlacadh sa leabharlann. Tá tuismitheoirí / caomhnóirí freagrach as a gcuid leanaí sa leabharlann, roghnúcháin a bpáistí agus úsáid ábhar agus seirbhísí leabharlainne, lena n-áirítear rochtain ar an Idirlíon.

Tabhair do d’aire: má ghlacann tú ballraíocht ar líne, caithfidh tú cuairt a thabhairt ar do bhrainse áitiúil de Leabharlanna Cathrach Chorcaí taobh istigh de mhí amháin do bhallraíocht leabharlainne a dhearbhú agus chun do chárta leabharlainne a fháil.

home_footer