Faisnéis Covid-19

Faisnéis covid-19 agus na bearta sláinte poiblí sna leabharlanna

Faisnéis Covid-19

coronavirus_image_350x124

  Leabharlanna oscailte le haghaidh iasachta

  Fáilte ar ais! Cuirimid fáilte roimh léitheoirí ar ais istigh sna leabharlanna le haghaidh iasachta. Teagmhálaithe agus Uaireanta Oscailte anseo

  Tá seirbhís trén ríomhphost agus ar an bhfón ar fáil san Leabharlann Tagartha agus san Leabharlann Staire Áitiúla.


  Tá uimhreacha uasta i bhfeidhm. Is féidir le gach pátrún 12 earra a thógaint amach. 

  Is gá clúdaigh aghaidhe a chaitheamh sna lebharlanna. 

  Iarrtar ort gan aon rud a thógaint ar iasacht ón leabharlann má tá siomptóm de Covid-19 agat féin nó ag duine i do theaghlach. Má tá tú tar éis earraí a thógaint ar iasacht agus má thagann aon siomptóm ortsa nó ar dhuine i do theach ina dhiaidh sin, iarrtar ort gan do earraí a thabhairt ar ais le do thoil go dtí go bhfuil tú tar éis 14 lá a chaitheamh ar leithlis agus go bhfuil tú gan fiabhras ar feadh 5 lá. Is féidir leat do earraí a athnuachan ar an bhfón nó ar-líne.

  Tá uair tosaíochta do dhaoine aosta agus do dhaoine leochaileacha idir 10 agus 11 ar maidin. Ní féidir le páistí atá 12 mbliana d’aois nó faoi bhun fanacht gan maoirseacht sa leabharlann. Le do thoil, lean na bealaí treoraithe agus na h-uimhreacha uasta. Le do thoil, fan amach ó dhaoine eile. Le do thoil, díghalraigh do lámha, agus cuir clúdach i bhfeidhm má bhíonn tú ag casacht. Tá uimhreacha uasta i bhfeidhm, le do thoil déan cuairt tapa.

  Tá cianphriontáil, priontáil ó USB, agus seirbhís fótachóipeála féinseirbhíse ar fáil sna leabharlanna seo.

  Níl na seirbhísí seo a leanas ar fáil fós de bharr rialacha slántachais agus faid shóisialta:

  • ríomhairí poiblí
  • nuachtáin agus irisleabhair
  • spásanna léitheoireachta agus staidéir
  • díolacháin nó bronntanaisí
  • clubanna, imeachtaí, seomraí cruinnithe
  • cuairteanna ó grúpaí nó ranganna

  Taimíd ag súil go mbeidh na seirbhísí sin ar fáil i gcéim níos déanaí.

  home_footer